Sunday, June 5, 2011

PANCASILA DALAM KENANGAN...

Put your stuff here
Usaha hapuskan jasa 66 tahun Pancasila

Perkataan Pancasila berasal dari dua perkataan Sanskrit iaitu Panca membawa maksud lima dan Sila bererti dasar.

Lima prinsip yang diterjemahkan oleh Presiden pertama Indonesia, Sokarno pada 1 Jun 1945 ialah:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

No comments:

KIRIM PESANAN ANDANama
Alamat Email
Perkara
Mesej
Image Verification
Please enter the text from the image
[ Refresh Image ] [ What's This? ]