Sunday, October 28, 2012

MALAYSIA NEGARA ISLAM.Perlembagaan: Malaysia bukan sekularPERSOALAN adakah Malaysia sebuah negara sekular sering dibahaskan. 

Baru-baru ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz, dalam jawapan bertulis di Parlimen menolak dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan Malaysia adalah negara sekular.


Mungkin kerana peruntukan dalam Perkara 4(1) Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan "Perlembagaan ini adalah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan Perlembagaan ini hendaklah terbatal setakat yang berlawanan itu" membawa kepada kefahaman sedemikian rupa.

Apakah dengan peruntukan sedemikian menafikan kedudukan Malaysia sebagai negara Islam dan meletakkannya sebagai sekular? Menurut (Prof.) Dr. Abdul Aziz Bari, apabila mentafsirkan peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan, ia tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan berasingan daripada peruntukan lain dalam Perlembagaan itu sendiri.

Hujah yang menyatakan bahawa Malaysia sebuah negara sekular adalah kurang tepat. Ini kerana, terdapat banyak peruntukan lain dalam Perlembagaan itu yang memberi keistimewaan kepada agama Islam. Perkara 3(1) yang meletakkan Islam sebagai agama Persekutuan dan Perkara 12(2) yang membenarkan kerajaan membelanjakan duit negara bagi pembangunan agama Islam, menunjukkan bahawa Malaysia bukan negara sekular. Lagipun perkataan sekular tidak wujud dalam Perlembagaan itu sendiri.

Dari sudut sejarah, Tanah Melayu dianggap oleh ahli-ahli sejarah sebagai sebuah negara Islam melihat kepada undang-undang yang dilaksanakan semasa itu. Sebelum kedatangan penjajah Belanda dan British, undang-undang yang terpakai adalah meliputi undang-undang Islam dan adat.

Hukum Kanun Melaka sebagai undang-undang pokok mempengaruhi undang-undang di negeri lain, yang banyak mengandungi peraturan dan hukuman yang berlandaskan agama Islam dan adat Melayu. Kedatangan Belanda di Melaka dan seterusnya menjajahi seluruh Tanah Melayu tidak sedikit pun memberi kesan kepada aspek undang-undang yang terpakai semasa itu. Hanya dengan kedatangan British, undang-undang Islam sedikit demi sedikit diketepikan dan diganti dengan undang-undang Inggeris. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, tiada satu perisytiharan dibuat mengatakan Malaysia adalah negara Islam. Perisytiharan Malaysia sebagai sebuah negara Islam hanyalah dibuat 44 tahun kemudian oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 29 September 2001.

Perlembagaan Persekutuan yang kita miliki sekarang digubal oleh satu Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Reid dari United Kingdom dengan ahli-ahli lain terdiri dari Sir Iver Jeannings dari United Kingdom, Justice Abdul Hamid dari Pakistan, Sir William McKell dari Australia dan B Malik dari India.

Pada asalnya, peruntukan Islam sebagai agama negara tidak terdapat dalam draf awal Perlembagaan. Hanya Justice Abdul Hamid dari Pakistan membangkitkan persoalan itu dalam lampiran laporan Suruhanjaya itu. Selepas itu, Parti Perikatan mencadangkan supaya satu peruntukan mengenai agama Islam sebagai agama Persekutuan dimasukkan dalam Perlembagaan tanpa sedikit pun menyisihkan hak bukan Islam dalam menganut, mengamal dan menyebar agama mereka.

Memang benar Suruhanjaya ini ada menyatakan bahawa peruntukan ini tidak sama sekali mengetepikan status Malaysia sebagai sebuah negara sekular tetapi ia sama sekali tidak wujud dalam draf akhir Perlembagaan itu sendiri. Pihak Raja-raja pada awalnya agak keberatan menerima peruntukan Islam sebagai agama Persekutuan dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, bimbang baki kuasa yang ada dalam tangan mereka iaitu agama Islam dan adat Melayu akan diserahkan kepada Kerajaan Pusat. Akhirnya, setelah Perikatan meyakinkan kedudukan sebenar, Raja-raja Melayu bersetuju menerima kemasukan peruntukan Islam sebagai agama Persekutuan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Sehubungan itu, Kertas Putih dikeluarkan bagi maksud itu. Maka, Perkara 3(1) menyatakan "Ugama Islam adalah ugama bagi Persekutuan; tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan". Peruntukan seperti ini diberi penekanan sekali lagi dalam Perkara 11(1) yang berbunyi "tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya".

Dengan adanya dua peruntukan penting ini, Perlembagaan memberi jaminan hak kebebasan beragama kepada kepada semua penganut agama. Tetapi, kebebasan beragama tidaklah bersifat mutlak. Sebagai contohnya, dalam fasal (4) Perkara 11 memberi kuasa kepada Parlimen dan Badan-badan Perundangan Negeri menggubal undang-undang pengawalan agama bukan Islam kepada orang Islam. Di samping itu, Perkara 11 (5) meletakkan syarat bahawa kebebasan itu tidak menyalahi ketenteraman awam, kesihatan awam dan akhlak.

Walaupun Perdana Menteri pertama, Almarhum Tunku Abdul Rahman ada menjelaskan dalam satu sesi Parlimen bahawa negara ini bukanlah sebuah negara Islam dan peruntukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan hanyalah untuk tujuan rasmi negara, itu hanyalah pandangan peribadi beliau. Ini kerana Perlembagaan Persekutuan itu sendiri tidak sama sekali menyebut negara ini sebagai negara sekular.

Mungkin ada sesetengah peguam dan pengamal undang-undang yang mengatakan bahawa kes Che Omar Che Soh lawan Pendakwa Raya [1988] 2 MLJ 55 mengiakan bahawa Malaysia bukan negara Islam dan ini mengesahkan bahawa negara ini adalah negara sekular. Ini kerana Hakim Tuan Salleh Abbas (ketika itu) berpendapat bahawa agama Islam bukanlah hanya peribadatan khusus tetapi meliputi satu cara hidup yang merangkumi pelbagai aktiviti kehidupan sama ada dalam bentuk individu mahupun kemasyarakatan seperti undang-undang, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, moral dan kehakiman, namun peruntukan Perkara 3(1) hanyalah bersifat peribadatan dan upacara rasmi sahaja.

Tetapi menurut Prof. Dr.Aziz Bari, keputusan kes ini sebenarnya tidak mencerminkan kedudukan sebenar Islam seperti mana yang dibuat dalam Laporan Suruhanjaya Reid dan Kertas Putih. Keputusan Che Omar tidak boleh sama sekali mempertikaikan perihal kesahihan undang-undang. Ia hanyalah mengehadkan amalan agama Islam seperti mana yang termaktub. Keputusan kes ini tidak sama sekali merendahkan kedudukan agama Islam itu sendiri.
Ini kerana perayu mempertikaikan sama ada undang-undang yang wujud dalam negara ini, dalam hal ini hukuman gantung mandatori bagi kesalahan mengedar dadah adalah bercanggah dengan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan, justeru undang-undang Islam tidak menghukum orang yang mengedar dadah dengan hukuman mati.Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Rencana/20121026/re_02/Perlembagaan:-Malaysia-bukan-sekular#ixzz2AZPYCVWn
© Utusan Melayu (M) Bhd .
Memahami Malaysia sebagai sebuah negara Islam

September 17, 18 2002
Dewan Jubli, Shah Alam
Organized by Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Institut Perkembangan Minda (INMIND)

The two-day seminar was intended to:
 1. know Malaysia as an Islamic State/Country (negara Islam);
 2. discuss the establishment and development of Islam in Malaysia;
 3. identify and explain emerging issues in the discussion on Islamic State/Country; and
 4. clarify the position of the non-Muslim community in an Islamic State/Country, notably in the Malaysian context.

In his keynote address, Prime Minister Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad said that the question of "Negara Islam" did not surface until the establishment of European concept of nation-state after the fall of the Caliphate system in the Muslim world. Constitution or governing system was then not a condition for these countries to be accepted as "negara Islam." The recognition that Malaysia is a "negara Islam" by the world at large - whether Islamic or non-Islamic - as well as by the majority of the Muslim community in Malaysia is sufficient for Malaysians to accept Malaysia as "negara Islam." No other reason is necessary.

In Malaysia, Muslim life is complete, free from all pressure, injustice or inadequacies. Everything is related to the Islamic way of life even though there are other religious groups. The evidence is clear in the government administration: Muslims and Islamic teachings are protected by the governing authority, Islamic laws and Syariah punishments are implemented with due consideration given to multi-religious groups in the nation.

In regards to the question of Islamic law as a qualifying factor to be an Islamic State, Dr Mahathir claimed Islam is not merely focusing on punishment. Islamic criminal law could only be fully implemented when the 100% of the population are Muslims. Nevertheless, Islam in Malaysia is fundamental and accurate. If "negara Islam" must implement its own interpretation of Islamic law and punishment, there will be no Islamic State/Country because not one country can fully and accurately implement the law.

In responding to a question posed by a DAP representative, PM said that the understanding of Islamic State and Secular State in the social contract of Cobolt & Reid Commission was accommodating the then social context in order to establish the existing constitution. He depicted England as an example, which is recognized as Christian state simply because Anglican is the official religion. Non-Muslims holding a ministerial position should not affect Malaysia as an Islamic state, just as the deputy Prime Minister of Iraq, Tariq Mikhail Aziz who is a Christian. Therefore, with or without his pronouncement, Malaysia is still an Islamic state/country.
Highlights:
 1. Malaysia is an Islamic State because it meets the criteria & characteristics of an Islamic State and its administration is in accordance with basic Islamic principles (Quranic concept of 'trust'/amana & 'vicegerency of man'/khilafa; individuals enjoy considerable moral autonomy, and a civilian state elected by the people). The common ground between Islamic State and western democratic state justifies that fact that an Islamic State is a qualified democracy.1

 2. Malaysia is not a secular state because the constitution does not contain the word "secular," neither does it separate the state from religious obligations nor leave religion to the hand of religious institution. Therefore, Malaysia is an Islamic State:
  1. The declaration made by the Prime Minister, the highest-ranking authority in Malaysia, is decisive.2
  2. The ulama & fuquha said so in the early 90s (the only thing that stopped Malaysia from becoming an Islamic State was the lack of declaration).
  3. The constitution of Malaysia is Islamic because
   i. it reflects pluralism
   ii. it has shari'a provisions3
   iii. 9th schedule list recognizes Islamic law
   iv. ruler of the state is a Muslim
   v. it does not conflict Islamic teaching
  4. Parliamentary system is closer to Mushawarah (consultative) system approved by Islam. Shura is practised in the conference of Rulers, in the Cabinet and in the Parliament.
  5. All the religious needs of Muslims are provided by the Government, while at the same time, non-Muslims are free to practise their respective religions which are permitted by Islam.
  6. Shari'a institutions have been introduced into the public domain, e.g. Islamic Banking Scheme, etc.
   g. Reasonably fair electoral system.
   h. 86% of Malaysian respondents felt that Malaysia is a moderate Islamic state (ASLI, Nov. 2001)

 3. The Prime Minister's declaration was actually a response to public call, an underlying societal demand for stronger Islamic commitments from the governing elite in Malaysia. It was also a response to the opposition parties who considered Malaysia as a secular state, as well as to the world who constantly misinterpreted Islam fundamentalism as bad.

 4. Consciously or unconsciously, Malaysia is built upon the contemporary concept of Islamic civilization after 600 years of embracing Islam. Islam as a religion, civilization and foundation for policy-making has achieved its success and effect in Malaysia. Therefore, Malaysia as an Islamic State is not a new argument. It is neither a question as the world, the non-Muslim superpowers and even the enemies of Islam regard Malaysia as "negara Islam".4 In the provisions of the Federal Constitution of Malaysia:
  a. Islam is the only religion mentioned
  b. Islam is the only official religion of the Federal
  c. Only Muslims have their own religious court which is the Syariah court
  d. There is provision for the head of religion for Islam only.
  e. There is provision for Islamic laws to be imposed on Muslims.

 5. Even since independence, Islam has not ceased to influence the national system and politics of Malaysia. In the present atmosphere of Islamic resurgence, Malaysia belongs to the fourth polar of national system in the Muslim world, which consists of countries that have provisions for Islam in their constitution and use development proximity as foundation of Islamic sovereignty.5
The seminar also touched on:
 1. The achievement and challenges of education in Islam. The emergence of dualism in the present education system was a result of misperception of the meaning of "secular" and knowledge of Islam. In order to challenge such dualism, Islamization effort through non-Islamic subject must be done wisely with moderation without offending others and causing misunderstanding. Western secular theories such as evolution, anthropology and astronomy are to be taught not as absolute factors but as popular theories which adhere to consequences, while the foundation of Islam and views of other religions should be revealed accordingly as comparison.6

 2. Islam and Economic development: Islamic-based economic concept advocates equality, just distribution, and consensus in policy-making and involvement. Islamic State aims to establish a just, peaceful and prosperous society where the life of its people fulfills the will of God(Allah).7

 3. The Islamic dimension of Malaysia's foreign policy: Islam has been an important component of Malaysia's foreign policy since independence. The focus on Islam in external relations has been consistent and continuous. Against the backdrop of the Sept 11 tragedy and its adverse effects on Islamic nations and Muslims elsewhere Malaysia's efforts to project the more moderate, democratic and progressive side of Islam internationally can be expected to be more pronounced in the future.8

 1. Prof Dr Mohammad Hashim Kamali
 2. Prof. Dr. Abdul Rashid Moten
 3. Though the administration of Islamic law and Shariah Court in this country needs widespread reformation and harmony, the direction taken today in the effort of upgrading the shariah court and Islamic law is both clear and in the right track.
 4. YA Dato' Abdul Hamid bin Hj. Mohamad
 5. Dato' Dr. Abdul Monir bin Yaacob
 6. Prof. Dr Wan Mohd. Nor Wan Daud
 7. Tn Hj Nik Mustapha Hj Nik Hassan
 8. Dato'Dr Mohd Yusof Ahmad

No comments:

KIRIM PESANAN ANDANama
Alamat Email
Perkara
Mesej
Image Verification
Please enter the text from the image
[ Refresh Image ] [ What's This? ]